Sveikatos prieziuros narys / t

Bet, p. Ribokiene ejo kadencija m. Respondentų supratimas apie vieni kitų vaidmenis buvo tik dalinai aiškus: daugiau nei penktadaliui apklaustųjų 22,7 proc. Paslaugas gali pradėti teikti tik ta Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai toliau — LNSS priklausanti įstaiga, kuri visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant ambulatorinio apsilankymo aprašymo, siuntimo, atsakymo į siuntimą, medicininių vaizdų, jų aprašymų ir kt.

V Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 10 straipsnio 6 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsniu, 9 straipsniu, 22 straipsnio 2 dalimi ir 26 straipsniu, atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį. Į p a r e i g o j u asmens sveikatos priežiūros įstaigų nepriklausomai nuo nuosavybės formos ir pavaldumo vadovus: 3. Į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą toliau — stacionarinės ASPĮ stacionarizuojamiems pacientams, o jeigu stacionarinėje ASPĮ kartu su pacientu lieka ir kitas asmuo paciento slaugai, priežiūrai ar kt.

Savivaldybės taryba

Jeigu pacientui paskirtas planinis gydymas stacionare įskaitant dienos chirurgijos paslaugas toliau sveikatos prieziuros narys / t planinė stacionarinė paslaugaviruso SARS-CoV-2 tyrimas tiriant PGR metodu jam atliekamas gydančio gydytojo sprendimu.

Pacientams, kuriems planuojamos teikti dienos stacionaro paslaugos, viruso SARS-CoV-2 tyrimas tiriant PGR metodu atliekamas tuo atveju, jeigu jiems yra pasireiškę ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingi ligos simptomai kūno temperatūra 37,3º C ir didesnė, gerklės skausmas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas.

Stacionarizuojamas pacientas ar paciento atstovas turi pasirašyti stacionarinės ASPĮ vadovo nustatytos formos sutikimą, kad neišvyks iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir kad sutinka būti izoliuotas atskiroje palatoje, iki bus gauti viruso SARS-CoV-2 tyrimo tiriant PGR metodu rezultatai. Sutikime turi būti nurodyta, kad pacientui nepasirašius šio sutikimo jam bus taikomas būtinasis hospitalizavimas ir ar būtinasis izoliavimas. Pacientams, kurie stacionarinėje ASPĮ suteikus pagalbą išleidžiami gydytis ambulatoriškai, viruso SARSCoV-2 tyrimas tiriant PGR metodu atliekamas tuo atveju, jeigu jiems yra pasireiškę ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingi ligos simptomai kūno temperatūra 37,3ºC ir didesnė, gerklės skausmas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas.

Šioje pastraipoje nurodytame sutikime turi būti nurodyta, kad pacientui nepasirašius šio sutikimo jam bus taikomas būtinasis hospitalizavimas ir ar būtinasis izoliavimas vadovaujantis Būtinojo hospitalizavimo reikalavimuose nustatyta tvarka.

sveikatos prieziuros narys / t apie varpos sveikatą

V, įsigaliojo nuo 06 18 TAR,Nr. Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose toliau kaip padidinti nario vaizdo pamokas ASPĮ privalo būti organizuojamas taip: 1.

  • Nario gimdos dydziai
  • Ar galima varpą ištepti medumi

Jeigu pacientui paskirtas planinis gydymas stacionare įskaitant dienos chirurgijos paslaugas toliau — planinė stacionarinė paslaugaviruso SARS-CoV-2 tyrimas tiriant PGR metodu jam gali būti atliekamas iki stacionarizavimo likus ne daugiau kaip 48 val. Kol negautas viruso SARS-CoV-2 tyrimo tiriant PGR metodu atsakymas, stacionarizuojamas pacientas palatoje turi būti vienas, o stacionarinės ASPĮ personalas tuo atveju, kai pacientui nėra pasireiškę ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingi ligos simptomai kūno temperatūra 37,3ºC ir didesnė, gerklės skausmas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimasnaudoja ne žemesnio kaip II, o tuo atveju, kai dėl paciento sveikatos būklės negalima nustatyti ar pacientui yra pasireiškę ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingi ligos simptomai kūno temperatūra 37,3ºC ir didesnė, gerklės skausmas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas — ne sveikatos prieziuros narys / t kaip III saugumo lygio saugumo lygio pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro — valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo m.

Atliekamas visų patalpų, kuriose buvo teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos pacientui, galutinis baigiamasis valymas ir dezinfekcija. Šeimos gydytojas, gydytojas specialistas ar slaugytojas informuoja pacientą, kad šis turi paskambinti į Karštąją liniją telefonu likus 3 paroms prieš suplanuotą stacionarinę paslaugą ar dienos stacionaro paslaugą, nurodyti, kad skambina dėl registracijos viruso SARS-CoV-2 tyrimui tiriant PGR metodu prieš planinę stacionarinę paslaugą ar dienos stacionaro paslaugą atlikti ir turi šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą.

Karštosios linijos konsultantui užregistravus pacientą į mobilų punktą, sistema į paciento nurodytą mobiliojo telefono numerį automatiškai nusiunčia žinutę, kurioje nurodoma tepinėlio ėmimo vieta ir tikslus atvykimo į mobilų punktą laikas.

Pranešimų naršymas

Formą E viruso SARS-CoV-2 tyrimui tiriant PGR metodu atlikti mobiliame punkte užpildęs gydytojas specialistas ar šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas ar su gydytoju komandoje dirbantis slaugytojas, Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje toliau — ESPBI IS gavęs paciento viruso SARS-CoV-2 tyrimo tiriant PGR metodu teigiamą atsakymą, nedelsdamas informuoja pacientą ir ASPĮ, į kurią pacientas siunčiamas planinei stacionarinei paslaugai ar dienos stacionaro paslaugai gauti.

Jei teigiamas atsakymas dėl pacientui atlikto viruso SARS-CoV-2 tyrimo tiriant PGR metodu gaunamas per 48 valandas po tyrimo atlikimo, dėl planinės stacionarinės paslaugos ar dienos stacionaro paslaugos galimo atidėjimo, sprendžia planinę stacionarinę paslaugą ar dienos stacionaro paslaugą teiksiantis gydytojas specialistas. Jei atsakymas dėl viruso SARSCoV-2 tyrimo negaunamas per 48 valandas po tyrimo atlikimo, pacientas stacionarizuojamas ar dienos stacionaro paslaugos pradedamos teikti nelaukiant tyrimo atsakymo.

Stacionarizuojamas pacientas ar paciento atstovas turi pasirašyti asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatytos formos sutikimą, kad neišvyks iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir kad sutinka būti izoliuotas sveikatos prieziuros narys / t palatoje, iki bus gauti viruso SARS-CoV-2 tyrimo tiriant PGR sveikatos prieziuros narys / t rezultatai. Pacientams, kurie stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje suteikus pagalbą išleidžiami gydytis ambulatoriškai, viruso SARS-CoV-2 tyrimas tiriant PGR metodu atliekamas tuo atveju, jeigu jiems yra pasireiškę ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingi ligos simptomai kūno temperatūra 37,3ºC ir didesnė, gerklės skausmas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas.

Pacientas, kuriam valstybes pletros technika planinis gydymas stacionare ar dienos stacionaro paslauga ir kuriam viruso SARS-CoV-2 tyrimas tiriant PGR metodu stacionarines paslaugas teikiančioje ASPĮ atliekamas iki stacionarizavimo likus ne daugiau kaip 48 val.

sveikatos prieziuros narys / t kaip priartinti 4 cm

Šioje pastraipoje nurodytame sutikime sveikatos prieziuros narys / t būti nurodyta, kad pacientui nepasirašius šio sutikimo jam bus taikomas būtinasis hospitalizavimas ir ar būtinasis izoliavimas vadovaujantis Būtinojo hospitalizavimo reikalavimuose nustatyta tvarka; 1. V redakcija, galioja nuo 06 18 iki 06 30 1. Kol negautas viruso SARS-CoV-2 tyrimo tiriant PGR metodu atsakymas, stacionarizuojamas pacientas rasti nario dydi is anksto turi būti vienas, o stacionarinės ASPĮ personalas tuo atveju, kai pacientui nėra pasireiškę ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingi ligos simptomai kūno temperatūra 37,3ºC ir didesnė, gerklės skausmas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimasnaudoja ne žemesnio kaip II, o tuo atveju, kai dėl paciento sveikatos būklės negalima nustatyti ar pacientui yra pasireiškę ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingi ligos simptomai kūno temperatūra 37,3ºC ir didesnė, gerklės skausmas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas sveikatos prieziuros narys / t ne žemesnio kaip III saugumo lygio saugumo lygio.

Pacientams, kurie stacionarinėje ASPĮ suteikus pagalbą išleidžiami gydytis ambulatoriškai, viruso SARS-CoV-2 tyrimas tiriant PGR metodu atliekamas tuo atveju, jeigu jiems yra pasireiškę ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingi ligos simptomai kūno temperatūra 37,3ºC ir didesnė, gerklės skausmas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas.

V redakcija, įsigalioja nuo 07 01 1. Planinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti pradėtos teikti tik tada, kai stacionarinė ASPĮ, nepaisant jos pavaldumo ir nuosavybės formos, parengia, suderina su įstaigos infekcijų kontrolės specialistu jei tokį specialistą turio stacionarinės ASPĮ, nurodytos Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso COVID organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

Šiame plane privalo būti numatyta sveikatos prieziuros narys / t medicinos pagalbos paslaugoms, planinėms paslaugoms teikti skirta rezervinė įstaigos infrastruktūra, didelės rizikos grupei ir mažos rizikos grupei priskiriamų pacientų srautų valdymo tvarka, sveikatos priežiūros paslaugų paslaugų grupės teikimo tvarka, personalo darbo organizavimo ir priemonių, skirtų galimam COVID išplitimui kitose įstaigose kai darbuotojas dirba ir kitose įstaigose valdyti, taip pat asmeninių apsaugos priemonių pagal saugumo lygius priskyrimo įstaigos personalui ir pacientams tvarka; 1.

Įstaigos, kurios priklauso Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai, visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant epikrizes, siuntimus, atsakymus į siuntimus, medicininius vaizdus ir jų aprašymus, privalo tvarkyti tik ESPBI IS, o įstaigos, kurios Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklauso, šių duomenų tvarkymą ir jų atsekamumą užtikrina per įstaigos informacinę sistemą; 1.

Planinės stacionarinės paslaugos dėl kitų ne COVID diagnostinių ir gydomųjų paslaugų gali būti teikiamos tik tada, kai užtikrinami Planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio sveikatos prieziuros narys / t ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimai tvarkos aprašo 1 priedas ; 1. Teikiant stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas: 1. Vienoje pamainoje visada turi dirbti tos pačios Personalo komandos; 1.

Pacientas, kuriam pasireiškia ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingi ligos simptomai, privalo būti nedelsiant izoliuojamas ir jam atliekamas viruso SARS-CoV-2 tyrimas tiriant PGR metodu ; 1.

sveikatos prieziuros narys / t kaip padaryti didesnę varpą

Jei teisės aktuose yra numatyti terminai planinei operacijai ir planinei hospitalizacijai dėl kitų diagnostinių ir gydomųjų paslaugų išskyrus neatidėliotinas stacionarines paslaugas suteikti, dėl karantino paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijoje dienos sustabdytas terminų skaičiavimas pratęsiamas nuo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje atšaukimo dienos; sveikatos prieziuros narys / t.

Pacientai, sveikatos prieziuros narys / t po išrašymo iš stacionarinės ASPĮ turi vykti tiesiai į socialines globos įstaigas ar būti perkelti į palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines, gali būti išrašomi ar perkeliami tik tada, kai prieš išrašant ar perkeliant atliktas COVID tyrimas yra neigiamas; 1. Įkalinimo įstaigose esantys asmenys, kuriems įtariama ar nustatyta COVID, stacionarizuojami Laisvės atėmimo vietų ligoninėje.

Jurbarko rajono savivaldybė - Tarybos nariai – m. kadencija Sveikatos prieziuros narys. / T

Neatidėliotinoms stacionarinėms paslaugoms priskiriamos: 2. Skubios, pagal gyvybines indikacijas ir tęstinės būtinojo gydymo organų ir audinių transplantacijos ir kitos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos dėl kitų būklių gydytojo sprendimu. Ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas įskaitant odontologijos teikiančios įstaigos toliau — AASPĮ paslaugų teikimą privalo organizuoti įstaigos vadovo nustatyta tvarka ir vadovaujantis šiais principais: 3.

Planinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos toliau — AASP gali būti teikiamos tik tada, kai užtikrinama, kad bus laikomasi Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų šio tvarkos aprašo 2 priedas ; 3.

sveikatos prieziuros narys / t įkišus narį erekcija išnyksta

AASPĮ pasirenka paciento interesą labiausiai atitinkantį sveikatos priežiūros paslaugos teikimo būdą. Nuotolines asmens sveikatos priežiūros paslaugas toliau — NSPP pacientui gali teikti AASPĮ šeimos gydytojo komandos narys, pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios komandos narys, pirmines ambulatorines odontologines paslaugas teikiančios komandos narys toliau — pirmines AASP teikiančios komandos narysgydytojas specialistas, kuris vykdo ilgalaikį pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimą pagal Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

Tiesioginio kontakto su pacientu ASPP teikiama tuomet, kai NSPP pacientui suteikusio specialisto sprendimu ar gydytojo, suteikusio nuotolinę gydytojų tarpusavio konsultaciją toliau — NGTKsprendimu paslaugos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu dėl paciento sveikatos būklės ar esant išsamesnio ištyrimo poreikiui; 3.

Populiariausi straipsniai

NSPP vykdomos pagal šiuos principus: 3. NSPP pacientams turi būti teikiamos informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį pvz. Formoje E nurodoma NSPP pacientui suteikimo data, laikas, naudotos informacinės ir ryšių technologijos, paciento kreipimosi priežastis, subjektyvi paciento sveikatos būklė arba gali būti nurodomas su NSPP pacientui teikimu susijusios skaitmeninės medžiagos atsekamumas ir suteikta paslauga; 3.

Slaugytojas vaistinius preparatus gali pratęsti sveikatos prieziuros narys / t įsitikinęs, kad paciento sveikatos sveikatos prieziuros narys / t yra stabili pacientas nenurodo skundų, susijusių su vaistinių preparatų vartojimu, pablogėjusios sveikatos būklės, naujų simptomų ar kt. NGTK teikimo pagrindiniai principai: 3. NGTK gali vykti tarp: 3. Pacientui atlikus tyrimus, konsultuojantis gydytojas gavęs atsakymus, tęsia NGTK teikimą; 3.

sveikatos prieziuros narys / t prostatito ir erekcijos disfunkcijos gydymas

Užtikrinta, kad registravimas tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijoms būtų vykdomas vadovaujantis šia tvarka: 4.

Planiniai skiepijimai ASPĮ vykdomi numatant pacientų srautų valdymą: 6. Gydytojų konsultacinės komisijos posėdžiai esant poreikiui gali būti organizuojami ASPĮ vadovo nustatyta tvarka. ASPĮ vadovas privalo užtikrinti, kad įstaigoje kitų pacientų atžvilgiu būtų laikomasi Infekcijų kontrolės reikalavimų. Pacientai ir jų lankytojai būdami ASPĮ privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones kaukes, respiratorius.

Išteklių ir ar infrastruktūros paskirstymo tarp organizuojančių ASPĮ; 9. Paslaugų teikimo organizavimo proceso stebėsenos, rezultatų analizavimo, siūlymų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikimo. ASPĮ savo interneto svetainėse privalo skelbti informaciją susijusią su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga reguliariai organizuoja darbuotojų mokymus kaip naudoti apsaugos priemones ir atliekų tvarkymą.

Turi būti užtikrinta kraujo komponentų būtinajai medicinos pagalbai teikti gamyba.

Ignalinos rajono savivaldybė

ASPĮ vadovas organizuoja ir yra atsakingas sveikatos priežiūros specialistų mokymą teikti sveikatos priežiūros paslaugas COVID sergantiems pacientams. Rekomendacijas pacientams, sveikatos priežiūros specialistams pagal atskiras ligas ir sveikatos būkles rengia universitetai ir ar sveikatos priežiūros specialistų draugijos.

Komentaras „Laba diena, Lietuva“ dėl translyčių asmenų teisių

ASPĮ privalo aprūpinti paslaugas teikiančius specialistus higienos priemonėmis, užtikrinančiomis Infekcijų kontrolės reikalavimus, ir ar asmeninėmis apsaugos priemonėmis, atsižvelgiant į saugumo lygius.

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga toliau — ASPĮnepriklausomai nuo jos pavaldumo ir nuosavybės formos, sveikatos prieziuros narys / t atnaujinti vėl pradėti teikti planines stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas įskaitant dienos chirurgijos paslaugas, paslaugas, teikiamas dienos stacionare, stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, stacionarines odontologijos paslaugas toliau — paslaugosprivalo parengti Planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo ASPĮ planą toliau — Stacionarinių paslaugų atnaujinimo planas.

Raštu suderina su ASPĮ infekcijų kontrolės specialistu, o kur jo nėra — rengdama konsultuojasi su Higienos institutu; 2. Raštu suderina su Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID ligos koronaviruso infekcijos organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m. V nurodytoms ASPĮ ; 2. Patvirtina ASPĮ vadovas ir patvirtintą nusiunčia Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Paslaugas gali pradėti teikti tik ta Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai toliau — LNSS priklausanti ASPĮ, kuri visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant siuntimo, atsakymo į siuntimą, epikrizės, medicininių vaizdų, jų aprašymų ir kt.

Paslaugas gali pradėti teikti tik ta LNSS nepriklausanti ASPĮ, kuri užtikrina visų paciento duomenų, susijusių su teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant siuntimą, atsakymą į sveikatos prieziuros narys / t, epikrizę, medicininius vaizdus, jų aprašymus ir kt.

  1. Vyrų varpos tipai pagal formą
  2. DIGA asociacijos nariai | sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimas

Stacionarinių paslaugų atnaujinimo plane turi būti: 4. ASPĮ infrastruktūra palatos, lovos padalinama į tris atskiras dalis, užtikrinant infekcijų kontrolės reikalavimų laikymąsi: 4. V nurodytoms Sveikatos prieziuros narys / t. Ši infrastruktūros dalis, prireikus, gali būti naudojama tik pacientams izoliuoti kol laukiama viruso SARS-CoV-2 laboratorinio tyrimo atsakymo; 4.

Numatomos pradėti teikti paslaugos jų grupėsjų teikimo tvarka, užtikrinant infekcijų kontrolės reikalavimų laikymąsi atstumas tarp pacientų, pacientų skaičius palatoje, valymas ir dezinfekcija ir kt. Pacientų srautų valdymo tvarka, užtikrinant infekcijų kontrolės reikalavimų laikymąsi karščiuojančių ir nekarščiuojančių pacientų srautų atskyrimas, didelės rizikos ir mažos rizikos grupėms priskiriamų pacientų srautų atskyrimas, maksimaliai sumažinta pacientų tarpusavio kontakto galimybė, ankstyvas COVID ligos koronaviruso infekcijos atvejo identifikavimas, pacientų izoliavimas ir kt.

ASPĮ personalo darbo organizavimo tvarka, užtikrinant infekcijų kontrolės reikalavimų laikymąsi kiekvienai pacientų grupei priskiriama tik tą grupę aptarnaujanti asmens sveikatos priežiūros ASPĮ personalo komanda gydytojai, slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, valytojai ir kt. Atsisakoma visų nebūtinų tiesioginių kontaktuojant konsultacijų, bendrų vizitavimų ir kitų susibūrimų, nustatomos priemonės, skirtos galimam COVID ligos koronaviruso infekcijos išplitimui kitose ASPĮ kai darbuotojas dirba ir kitoje ASPĮsuvaldyti gali būti taikomas darbo vietų deklaravimas, kiti darbo organizavimo ypatumai, nustatyti ASPĮ vadovo, užtikrinantys darbuotojų ir pacientų saugą bei kontaktų atsekamumą ; 4.

sveikatos prieziuros narys / t labai didelis penis

Pagal ASPĮ teikiamas paslaugas ir aptarnaujamus pacientų srautus nustatyta ASPĮ darbuotojų asmeninės apsaugos priemonių pagal saugumo lygius, nustatytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, naudojimo tvarka, užtikrinant infekcijų kontrolės reikalavimų sveikatos prieziuros narys / t 4.

Pacientų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir jų naudojimo tvarka, užtikrinant infekcijų kontrolės reikalavimus vienkartinės kaukės, galimybė dezinfekuoti rankas ir kt.

Paslaugų atnaujinimo apimtis nustato įstaigos vadovas. Rekomenduojama, kad pirmame etape įstaigos suteiktų paslaugų apimtys sudarytų ne daugiau kaip 50 proc. Antrame etape, paslaugų apimtys turi būti didinamos ir nuo m. Stacionarinių medicininės reabilitacijos paslaugų apimtys irgi turi būti didinamos ir nuo m.

Pradėjus teikti paslaugas, ASPĮ vadovas privalo užtikrinti, kad: 7. Būtų vykdoma visų ASPĮ lovų užimtumo stebėsena per parą, pagal paslaugų grupes ; 7. Šių reikalavimų 7. Tolesnis paslaugų teikimo planavimas ASPĮ stabdomas esant vienai iš šių sąlygų: sveikatos prieziuros narys / t. Daugiau kaip 50 naujų patvirtintų COVID ligos koronaviruso infekcijos atvejų 3 sveikatos prieziuros narys / t iš eilės šalies mastu; 8.

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga toliau — ASPĮnepriklausomai nuo jos pavaldumo ir nuosavybės formos, norėdama atnaujinti vėl pradėti teikti planines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas toliau — paslaugosprivalo parengti Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo ASPĮ planą toliau — Ambulatorinių paslaugų atnaujinimo planas.

Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga gali pradėti teikti paslaugas tik po to, kai parengtą Ambulatorinių paslaugų atnaujinimo planą: 1.

Paslaugas gali pradėti teikti tik ta Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai toliau — LNSS priklausanti įstaiga, kuri visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant ambulatorinio apsilankymo aprašymo, siuntimo, atsakymo į siuntimą, medicininių vaizdų, jų aprašymų ir kt.

Atsižvelgiant į infekcijų kontrolės principus, Ambulatorinių paslaugų atnaujinimo plane turi būti: 3. Įvertinta infrastruktūra: 3. Privaloma užtikrinti visų ASPĮ patalpų išvalymą ir dezinfekciją kiekvienos darbo dienos pabaigoje.

Nustatyti personalo darbo principai: 3. Nustatyti pacientų aptarnavimo ir ASPP teikimo principai: 3.